Logo Fairytale

Zapisz dziecko

Co nas wyróżnia?

Pozytywna dyscyplina

W naszym przedszkolu praktykujemy pozytywna dyscyplinę. Traktujemy dzieci z takim samych szacunkiem jak dorosłych. Pozytywnie wyznaczamy reguły, ucząc przy tym dzieci umiejętności współpracy, empatii, krytycznego myślenia a także samokontroli. Wzmacniamy w dzieciach pewność siebie, motywacje. Uczymy umiejętności rozwiazywania problemów, samodzielności, niezależności, a także nawiązywania trwałych więzi. W oparciu o poczucie bezpieczeństwa formułujemy komunikaty uprzejmie i stanowczo. Rozwijamy samokontrole, aby nasi podopieczni, niezależnie od kar i nagród, potrafili postępować właściwie. Dajemy dzieciom możliwość ćwiczenia nowych umiejętności oraz popełniania błędów. Nie robimy za dzieci tego co mogą zrobić same.

Zdrowe żywienie

Uczymy dzieci zdrowych nawyków żywieniowych. Zapewniamy posiłki spełniające wszystkie normy w zakresie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Staramy się unikać przetworzonej żywności stawiając na warzywa, owoce, kasze oraz najwyższej jakości źródła białka. W wypadku alergii pokarmowych menu ustalane jest z rodzicem indywidualnie.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu mają wiele korzyści dla dzieci. Wspierają rozwój umiejętności społecznych, rozwój emocjonalny, pobudzają kreatywność i wyobraźnię. Zapewniają ruch i zdrowie. Pomagają dzieciom odkrywać zainteresowania. W ofercie naszego przedszkola m.in: rytmika, język hiszpański, język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa

Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna w przedszkolu jest niezwykle ważna. Pomaga dzieciom poszerzać horyzonty, wzmacnia tożsamość, rozwija empatię i tolerancję, kształtuje poczucie estetyki, przygotowuje do życia w społeczeństwie. W ramach naszego przedszkola zapewniamy m.in 10 minut muzyki klasycznej oraz lekcje savoir vivre.

Glottodydaktyka

Glottodydaktyka prof. Rocławskiego oparta była na założeniu, że nauka języka obcego powinna być oparta na naturalnym procesie przyswajania języka, podobnym do tego, w jaki dzieci uczą się swojego języka ojczystego. Rocławski podkreślał znaczenie praktycznego zastosowania języka od samego początku nauki, zamiast skupiania się na abstrakcyjnych regułach gramatycznych. Glottodydaktyka prof. Rocławskiego opierała się na zasadach dydaktyki aktywnej, w której uczniowie są zaangażowani w interaktywne i autentyczne sytuacje językowe. Rocławski wypracował wiele praktycznych narzędzi i metod, które miały wspierać proces przyswajania języka obcego, takie jak gry językowe, symulacje, dialogi, rozmowy autentyczne i różnorodne formy aktywności językowej. Posiadamy materiały oraz środki dydaktyczne, które wspomagają nas w prawidłowym prowadzeniu zabawy i zajęć tą metodą.

Lekcje ciszy

Lekcje ciszy w pedagogice Montessori to okresy skupienia i samodzielności, które są integralną częścią metody Montessori. Podczas lekcji ciszy dzieci mają możliwość skupienia uwagi, refleksji, pracy w samotności oraz rozwijania umiejętności koncentracji. Lekcje ciszy Montessori mają na celu stworzenie spokojnej i sprzyjającej atmosfery, w której dzieci mogą eksplorować i uczyć się w sposób samodzielny. Podczas tych lekcji, dzieci mają dostęp do różnych materiałów edukacyjnych, takich jak układanki, klocki, układy matematyczne, zestawy do nauki języka czy pomoce sensoryczne. Ważne jest, aby dzieci miały swobodny wybór materiałów, które chcą eksplorować i manipulować. Podczas lekcji ciszy, nauczyciele Montessori zachęcają dzieci do skupienia się na jednej czynności i kontynuowania jej, aż do osiągnięcia zamierzonego celu. Dzieci mają swobodę wyboru, jak długo chcą pracować nad danym zadaniem, co pozwala im na rozwijanie umiejętności samodyscypliny i wytrwałości.